ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΥΤΟΥΓΔΗΣ-ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε.

Γεωργικοί Σύμβουλοι
Σχέδια Βελτίωσης
Νέοι Αγρότες
Βιολογική Γεωργία/ Κτηνοτροφία
Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης
Αγροτουρισμός ΕΣΠΑ/LEADER
Μελέτες HACCP

Βενιαμίν Λεσβίου 2
225141567 6974126857